Öğütme ortamının cevher oranını etkileyen faktörler