çeşitli sınıflandırmalara göre demir cevherinin fiziksel özellikleri