Üç ana kaya türünün oluşumunu ve kaya döngüsündeki rollerini açıklar