çimento klinker üretimi için döner fırına beslenen hammaddeler