Çimento imalatında kullanılan hammaddeler kalkerin tanıtımı