Regulamin

Szanownych gości prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:
1. Nasz adres: JANTAR-SPA, 72-350 NIECHORZE, Al. Bursztynowa 31
2. Opiekunem, doradcą i informatorem naszych gości jest Recepcja.
3. Turysta indywidualny dokonuje rezerwacji miejsca noclegowego osobiście, telefonicznie, e-mailem lub fax-em:
a) od turystów indywidualnych pobierany jest zadatek na poczet kosztów pobytu oraz kosztów manipulacyjnych w wysokości 25% wartości pobytu, płatny w terminie 7 dni od daty dokonania rezerwacji na konto JANTAR-SPA lub przekazem pocztowym,
b) po otrzymaniu zadatku JANTAR-SPA dokonuje potwierdzenia rezerwacji telefonicznie lub korespondencyjnie,
c) w przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pokoju w terminie poniżej 30 dni przepadkowi ulega cała kwota wpłaconego zadatku.
4. Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych oraz uregulowania należności za cały pobyt z góry (z uwzględnieniem wpłaconego zadatku) niezwłocznie po przyjeździe.
5. Wszelkie należności winny być dokonywane w formie gotówkowej.
6. W przypadku przerwania pobytu przez gościa w jego trakcie nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
7. JANTAR-SPA ponosi odpowiedzialność za dobra pozostawione w recepcyjnym depozycie, za pozostawione w pokojach kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, aparaty fotograficzne, kamery i inne przedmioty posiadające wartość naukową lub artystyczną, JANTAR-SPA nie ponosi odpowiedzialności.
8. Wszystkich gości JANTAR-SPA prosimy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, a szczególnie prosimy nie używać w pokojach grzejników elektrycznych, grzałek, żelazek itp.
9. Gość ponosi odpowiedzialność za spowodowane uszkodzenia lub zniszczenia majątku JANTAR-SPA.
10. Prosimy nie wynosić z pokoi koców i innych przedmiotów stanowiących wyposażenie pokoi, oraz naczyń i sztućców ze stołówki.
11. Za dzieci bawiące się na terenie JANTAR-SPA odpowiadają rodzice. Odpowiadają oni również za wyrządzone przez dzieci szkody.
12. Doba w JANTAR-SPA rozpoczyna się o godzinie 17.00 w dniu przyjazdu a kończy o 10.00 w dniu wyjazdu.
13. Osoby odwiedzające naszych gości proszone są o opuszczenie pokoi do godz. 22.00 a zapraszający proszony jest o zgłoszenie faktu odwiedzin w recepcji.
14. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren JANTAR-SPA.
15. Właścicieli pojazdów prosimy o parkowanie wyłącznie na wyznaczonych miejscach z obowiązującą kartą parkingową.
16. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.00.

Życzymy miłego pobytu!